Led 05

Adresa:           Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Webové stránky: http://www.domecky-rk.cz

Poslání:

  • poskytování pobytové, celoroční služby sociálně znevýhodněným osobám – osobám s mentálním postižením, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu mentálního, ale i tělesného postižení (např. mozková obrna) a jejichž životní situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v souladu se zákonem č. 108/ 2006 Sb.

 

Poskytované služby:

  • poskytnutí ubytování,
  • poskytnutí stravy,
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti.

 

Cílová skupina:

  • sociálně znevýhodnění spoluobčané,
  • klienti, kteří vlivem mentální retardace nejsou schopni sami ani s pomocí rodiny zajistit své životní (zdravotní a sociální) potřeby.

 

Autor: Martin Vondrák