Bře 15

Adresa: Chotělice 89, Smidary

Webové stránky: www.usp.chotelice.cz

 

Poslání:

  • Posláním organizace je poskytovat prostřednictvím pobytové sociální služby v Chotělicích podporu a péči klientům s mentálním či kombinovaným postižením, především z Královéhradeckého kraje, kterým nelze zajistit potřebnou péči v domácím prostředí. Podporuje klienty, aby zde mohli vést a rozvíjet běžný způsob života a usilovali o dosažení samostatnosti.

 

Poskytované služby:

  • ubytování,
  • stravování (zajištěno celodenní stravování),
  • sociální, výchovné a vzdělávací služby (v rozsahu schopností klientů),
  • zdravotní péče,
  • terapie (arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie, aromaterapie),
  • sociální poradenství (obecné),
  • podpora a pomoc při prosazování práv a zájmů klientů,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

 

Cílová skupina:

  • muži od 19 let věku, zejména se středním až těžkým mentálním či kombinovaným postižením.

Autor: Martin Vondrák