Bře 15

Adresa: Odolov 41, Malé Svatoňovice

Webové stránky: http://www.vscr.cz/veznice-odolov-82

Poslání:

  • potrestání a náprava vězňů za trestné činy.

 

Poskytované služby:

  • možnost zaměstnávání vězňů (okolo 60% zaměstnaných vězňů),
  • možnost doplnit či rozšířit si vzdělání: kurzy cizích jazyků a počítačové gramotnosti.

 

Cílová skupina:

  • Věznice je určena pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených mužů starších 19 let, zařazených soudem k výkonu trestu do věznice s dozorem. Výkon trestu je realizován ve dvou diferenciačních skupinách.

Autor: Martin Vondrák