Pro 30

Adresa: Husova 194, 530 44 Pardubice-Bílé Předměstí

Webové stránky: http://www.vscr.cz/veznice-pardubice-89

Poslání:

 • cílem je ochrana společnosti prostřednictvím reintegrace pachatele,
 • uplatňování principu snižování rizika recidivy a obnovování narušeného sociálního stavu s aktivní účastí dotčených osob a odborníků,
 • činnost terapeutických skupin se zaměřením na ovlivňování psychiky a pociťovaného fyzického stavu vězňů.

Poskytované služby:

 • preventivní a výchovný program,
 • vzdělávací program odsouzených,
 • zájmové a speciálně výchovné aktivity, jejichž cílem je rozvoj osobnosti odsouzených,
 • utváření vnějších vztahů,
 • sociálně právní poradenství,
 • trénink zvládání vlastní agresivity,
 • terapeutická aktivita,
 • sportovní aktivita.

Cílová skupina:

 • muži ve standardním výkonu trestu odnětí svobody,
 • muži odsouzení v typu věznice s dozorem a ostrahou,
 • muži ve výkonu trestu odnětí svobody ve specializovaných odděleních, trvale nezařaditelní v typu věznice s dozorem a ochranou.

Autor: Martin Vondrák