Bře 15

Adresa: Náměstí Míru 55, Valdice

Webové stránky: http://www.vscr.cz/veznice-valdice-95

 

Poslání:

  • V současné době je objekt využíván jako věznice s ostrahou a se zvýšenou ostrahou.

 

Poskytované služby:

  • Součástí věznice je lůžková část ošetřovny, kde je odsouzeným poskytována zdravotní péče na úrovni městských nemocnic.
  • Oblast vzdělávací probíhá zejména v rámci Školského vzdělávacího střediska, kde si odsouzení mohou doplnit základní vzdělání nebo získat výuční list ve dvouletém, popř. tříletém učebním oboru obrábění kovů. Organizovány jsou dále různé vzdělávací kurzy, například jazykové, svářečské nebo v oboru malíř natěrač a knihař. Ve věznici lze také studovat maturitní studijní obory.
  • Odsouzení jsou zaměstnáváni jednak ve vnitřních provozech věznice (ústavní kuchyně, prádelna, zámečnická dílna, truhlárna, atd.) a dále u 9 podnikatelských subjektů. Z celkového počtu je zaměstnáváno průměrně 60 % odsouzených.

 

Cílová skupina:

  • Do Valdic jsou umísťováni odsouzení muži s delšími tresty, recidivisté a jinak nebezpeční odsouzení. Věznice má kapacitu 1092 míst.

Autor: Martin Vondrák