Led 05

Adresa: Vrchlického 700, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Webové stránky: www.husuvdomov.cz

Poslání:

 • péče o děti s psychickým, psychiatrickým či neurologickým handicapem, v důsledku čehož dochází k závažným (extrémním) poruchám chování,
 • péče o děti ohrožené závislostí či drogově závislé s cílem ukázat těmto dětem cestu života bez drog, alkoholu a výherních automatů pomocí zážitkové pedagogiky, rozmanitých sportovních aktivit, pracovní výchovy, ergoterapie, arteterapie, muzikoterapie a dalších speciálně pedagogických metod a postupů.

 

Poskytované služby:

 • poskytování péče:
 • nabídka jistoty pevného programu dětí, zároveň umožnění individuálního vyžití dle aktuálních potřeb,
 • zajištění využití arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie, canisterapie, hipoterapie a dalších speciálně pedagogických metod a technik,
 • zážitková pedagogika – využívání turistiky, víkendové či týdenní pobyty apod.,
 • mimoškolní vzdělávání,
 • nácvik základních sociálních dovedností.
  • speciálně pedagogické,
  • psychologické,
  • psychiatrické,
  • sexuologické,

 

Cílová skupina:

 • děti ve věku od 15 do 18 let (výjimečně do 19 let), kterým byla soudem nařízena ústavní výchova a které vyžadují výchovně léčebný režim v důsledku neurologického poškození, psychického nebo psychiatrického onemocnění,
 • děti ve věku od 15 do 18 let (výjimečně do 19 let), kterým byla soudem nařízena ústavní výchova a které jsou ohrožené závislostmi či jsou drogově závislé.


Autor: Martin Vondrák