Pro 30

Adresa: Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03 Pardubice

Webové stránky: http://www.svitani.cz/

Poslání:

 • poskytovat dětem, mládeži a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením vzdělání, sociální a další vzájemně navazující služby podporující osobnost, samostatnost a začlenění do společnosti na základě individuálních potřeb a možností.

Poskytované služby:

 • vzdělávání a další služby směřující k rozvoji osobnosti a zapojení do běžného života na základě individuálních potřeb a možností,
 • fyzioterapie,
 • ergoterapie,
 • osobní asistence,
 • sociálně terapeutické dílny,
 • vznik a realizace projektů,
 • sportovní, kulturní a společenské aktivity,
 • volnočasové aktivity a pobyty,
 • zhotovování dekorativních předmětů,
 • školní doprava

Cílová skupina:

 • děti, mládež i dospělí s mentálním a kombinovaným postižením,
 • děti s autismem,
 • děti s vadami řeči.

 

Autor: Martin Vondrák