Led 06

Adresa: Lomená 533, 509 01 Nová Paka

Webové stránky: www.zbb.cz

Poslání:

  • Posláním občanského sdružení Život bez bariér je vyrovnávání příležitostí mezi lidmi se zdravotním postižením a lidmi bez postižení. Sdružení usiluje o naplňování potřeb lidí se zdravotním postižením.

 

Poskytované služby:

  • denní stacionář (tato služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby),
  • odborné sociální poradenství (poskytování informací, pomoci, podpory a odborných poradenských služeb osobám se zdravotním postižením, seniorům v nepříznivé sociální situaci a jejich rodinným příslušníkům a blízkým osobám, a to formou vyřizování žádostí, poskytování informací, pomoci a podpory, či přímou formou zapůjčení kompenzačních pomůcek),
  • sociální rehabilitace: služba sociální rehabilitace pomáhá osobám se zdravotním postižením a seniorům v činnostech směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti a podporuje integraci uživatelů do společnosti. Jedná se o soubor specifických činností zaměřených na výcvik potřebných dovedností osoby se zdravotním postižením směřujících k dosažení samostatnosti a soběstačnosti v nejvyšší možné míře s ohledem na její dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Cílem je nalezení vhodného pracovního uplatnění. Proces sociální rehabilitace je integrální součástí poskytování sociálních služeb.

 

Cílová skupina:

  • lidé se sníženou soběstačností,
  • osoby s mentálním postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením,
  • senioři v nepříznivé sociální situaci, jejich rodinní příslušníci a blízké osoby.

 

Autor: Martin Vondrák