Pro 07

Mobil místo palcátu

V jedné historické kronice jihomoravské vesničky jsem se dočetl, že tamější starousedlík někdy ve 14. století vyvázal všechny své leníky, prodal svou usedlost a ozbrojen palcátem a řemdihem, vydal se do bitvy odhodlán pomoci Janu Žižkovi v boji proti nepřátelskému vojsku.

V dnešním zamyšlení nad českým jazykem bych se rád věnoval několika pojmům z oblasti slovní zásoby, tedy lexikologie. A právě parafráze ze zmíněné kroniky mi hned k prvnímu termínu velmi dobře poslouží.
V naší větě se totiž objevilo několik slov, která na první pohled vypadají velmi zajímavě, dokonce můžeme říci, že neobvykle. Mám na mysli výrazy: leník, palcát a řemdih. Nejprve bych se rád zeptal, co tato slova znamenají?

Ne všichni jsme s určitostí schopni na tuto otázku odpovědět. A proč tomu tak je, ptám se?

Zmíněná slova totiž můžeme souhrnně nazvat jako slova historická, neboli historismy. Jedná se o slova, která označují nějakou zaniklou skutečnost. Tak například leníkem byl označován člověk, kterému byly za určitých podmínek propůjčeny třeba pozemky, jejichž přijetí tohoto člověka zavazovalo k věrnosti a pomoci vůči majiteli. Palcát byl považován za středověkou zbraň s kovovou hlavicí a řemdih za něco podobného. A protože již neexistují věcné souvislosti těchto slov, jsou nám cizí i samotná pojmenování.

Vedle historismů existují ještě tzv. archaismy. To jsou zastaralá slova, která v současném jazyce záměrně obnovujeme a používáme, aby textu dodávala dobové zabarvení.

Archaismy narozdíl od slov historických označují skutečnosti, které stále existují. V současném jazyce však bývají nahrazovány jinými slovy. Posuďte sami.

Naši předkové se ve školách učili silozpytu, my už se učíme jenom a pouze fyzice. Naši předkové si čas od času pochutnávali na jíše, například švestkové nebo svíčkové, my však jíme už jenom omáčky, přestože na chuti se téměř nic nezměnilo. Po obědě bylo dříve třeba umýt orudí, my už však umýváme nádobí.

Posledním termínem z oblasti lexikologie, kterým se dnes budu zabývat, jsou tzv. neologismy. Neologismy, neboli nová slova, jsou takové výrazy, které v jazyce nově vznikají.

Tak třeba slova jako mikroprocesor, e-mail nebo mobil máme v naší mateřštině teprve krátkou chvíli, stejně tak jako předměty a skutečnosti, které tato slova označují.

Fungování těchto tří termínů v našem jazyce je ukázkou toho, že i češtině se velmi dobře daří, vyvíjí se a dokáže se přizpůsobovat zanikajícím a nově vznikajícím skutečnostem.

Autor: Václav VíškaZanechte komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.