Pro 07

Důležitý úkol

Onehdy mi volal jeden můj známý se závažným jazykovým problémem, jak tvrdil. Ukázalo se, že se nejedná výhradně o problém jazykový, ale také i o střet mezi generacemi. Jeho syn, který navštěvuje druhý ročník základní školy, si totiž dovolil tvrdit, že ve slově trojúhelník se uprostřed píše dlouhé u s čárkou, prý jim to říkala paní učitelka ve škole.
A hned byl oheň na střeše, neboť můj známý si ze školy pamatoval, že uprostřed slov, která obsahují dlouhé u, se vždy musí napsat nad touto hláskou kroužek. A právě tímto tvrzením se otec a syn dostali do rodinné rozepře.

Takže nám nezbývá nic jiného než Jiřího mladšího a Jiřího staršího rozsoudit. Který z nich tedy má pravdu?

Začněme Jiřím starším, který tvrdil, že se uprostřed slova píše výhradně u s kroužkem. Je tomu skutečně tak, avšak musíme dodat, že pouze u slov jako růže, půle, důlek, kůra a jiných podobných, tedy u slov, kde je u s kroužkem v kořeni těchto slov.

Vraťme se však k našemu slovu trojúhelník, to je poněkud jiný případ. Toto slovo vzniklo skládáním ze dvou slovních základů. Tím prvním byl fragment slova trojí, použili jsme do naší složeniny zbytek slova, tedy troj. A tím druhým slovním základem je slovo úhelník.

A uplatníme-li algoritmus, tedy pravidlo o správném psaní dlouhého u, zjistíme, že ve slovech majících dlouhé ú na svém začátku, musíme napsat jenom a pouze ú s čárkou. A pokud řešíme zápis dlouhého ú ve složeném slově, tento algoritmus se vztahuje i na slovní základy složeniny. Takže původně úhelník, kde je u s čárkou, po složení trojúhelník, ú s čárkou zachováme.

Vraťme se tedy k našemu sporu. Za pravdu musíme dát Jiřímu mladšímu a jeho paní učitelce a Jiřímu staršímu musíme vyčinit, protože on svého učitele zřejmě moc neposlouchal.

Důležitý úkol, psáno s kroužkem uprostřed a s čárkou v druhém slově na začátku, který jsme si vytkli v titulku dnešního rozjímání o českém jazyce, jsme tedy splnili, oba Jiří jsme rozsoudili a problém vysvětlili.

Dejme si přesto nebo snad právě proto závěrem krátký kvíz. Jak zapíšeme dlouhé ú ve slovech mnohoúhelník, protiútok a třeba nedůležitý?

Tak u slov mnohoúhelník a protiútok je to jistě všem jasné, jedná se o složeniny, v prvním případě slovo vzniklo z výrazů mnoho a úhelník, v případě druhém ze slovních základů proti a útok, takže v obou slovech zachováme původní dlouhé ú s čárkou.

Ve slově nedůležitý je dlouhé u uprostřed slova, přímo v jeho kořeni. Toto slovo vzniklo odvozováním pomocí předpony ne- k základovému slovu důležitý, takže tento výraz bude obsahovat dlouhé ů s kroužkem.

Úkol splněn, přátelé, samozřejmě s čárkou nad u.

Autor: Václav VíškaZanechte komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.