Pro 07

Je čas zkracování

Ve světě se zkracují vzdálenosti, lidé si zkracují vlasy a my si zkracujeme pracovní dobu. Podobný trend můžeme pozorovat i v našem mateřském jazyce. Ano, je tomu tak, v češtině se stále více objevují slovní spojení, která jdou zapsat zkrácenou formou, tedy zkratkou.

Proč například psát Hradec Králové, když můžeme napsat HK a všichni tomu porozumí?
Zkratky jsou tedy účelové a potřebné. S tím lze souhlasit, ale nikoliv bez výhrad. Nic se totiž nemá přehánět, a tedy ani zkracování. Posuďte sami. Představme si totiž ku příkladu následující text: Dr. E. F. kt. v min. r. postavil v Ml. Bol. továrnu, zkrachoval.

Zkrachuje i posluchač, protože taková výpověď je jen velmi obtížně vnímatelná.

Jaká jsou tedy pravidla v užívání zkratek? Neexistují žádná. Pisatel by měl dbát na srozumitelnost textu, a hlavně, neměl by posluchače nebo čtenáře zkratkami zahltit.

Pokuste se vyslechnout a sami posoudit, která z výpovědí je srozumitelnější a lépe pochopitelná: Ing. P. Patera z ČR byl min. týd. na dov. v záp. Evr. Nebo: Ing. Pavel Patera z České republiky byl minulý týden na dovolené v západní Evropě.

Řekněme si také, jaké typy zkratek lze v češtině vytvořit a užívat. Tak například, vezmeme-li si z víceslovného názvu nějaké instituce, organizace nebo státu několik písmen     a poskládáme z nich výraz, který lze skloňovat, vznikne tak zvané zkratkové slovo.  Mezi takto vzniklé výrazy patří například slovo ČEDOK (původně Česká dopravní kancelář –z prvního slova jsme vzali písmena ČE, z druhého písmena DO a z posledního slova písmeno K).

Další typ tohoto způsobu tvoření slov zaznamenáme, využijeme-li počáteční písmena víceslovného názvu. Poskládáme-li tato písmena k sobě, vznikne iniciálová zkratka.  Takto přišly na svět následující zkratky: ČR (Česká republika), UK (Univerzita Karlova)   nebo PdF (Pedagogická fakulta).

A na konec nesmíme opomenout pohovořit o zkratkách, kterými se to v naší mateřštině jenom hemží. Jedná se o tak zvané ustálené zkratky, které se, pochopitelně citlivým způsobem – vzhledem ke srozumitelnosti výpovědi, používají v běžném textu. Sem patří zkratky jako např., apod., atd., atp., tzv., sem patří také zápis akademických a vědeckých hodností a titulů: Mgr., Ing., Ph. D., doc., prof., a také sem patří zapisování měr a vah (20 kg brambor, 400 m překážek).

Co říci závěrem? Používejme zkratky, ale citlivě, s rozmyslem, srozumitelně, rozumně atd.

Autor: Václav VíškaZanechte komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.