Led 13

Kurz MOODLE – Rozšíření bude probíhat dne 4. února 2014 od 8.30 v Mediální studovně na nové budově PdF. Rozsah kurzu: 8 výukových hodin, přihlášení je možné i bez předchozího absolvování základního kurzu.


1. Úkoly, testování a zpětná vazba a získáváme zpětná vazba

 • Tvorba úkolů.
 • Typy testových úloh.
 • Tvorba testů a autotestů.
 • Nastavení testů.
 • Hodnocení testů a úkolů.
 • Diskuzní fórum.

2. Sledování činnosti a hodnocení účastníků

 • Sledování účastníků – přehledy.
 • Přehledy známek, možnosti stažení hodnocení.

3. Import materiálů a zálohování kurzu

 • Import materiálů z jiných kurzů.
 • Zálohování a obnova kurzu.

V rámci kurzu bude pro účastníky vyhrazena část kurzu pro samostatnou práci na vlastním projektu s asistencí lektora. V této části budou moci účastníci pracovat na vlastních e-learningových kurzech.


Moodle – Šín

Karty rychlé nápovědy Moodle
Stáhnout všechny Karty Moodle v. 2.5
Odkaz na aktuální karty Moodle (verze 2.5)

Literatura k Moodle:
Drlík M., a kol., Moodle., Brno: Computer Press, 2013., ISBN: 978-80-251-3759-8


Přihláška na kurz:


Odesláním přihlášky:

 • se účastník zavazuje zúčastnit se minimálně 80% výukových hodin kurzu
 • účastník čestně prohlašuje, že je zaměstnancem Univerzity Hradec Králové na základě platného pracovně právního vztahu příp. dohod mimo hlavní pracovní poměr
 • účastník kurzu souhlasí s využitím poskytnutých osobních dat a fotodokumentace Univerzitou Hradec Králové výhradně pro účely realizace, hodnocení projektu a propagace do konce roku 2025, a dále s tím, že tyto údaje mohou být využity třetí osobou pověřenou poskytovatelem podpory, případně Evropskou komisí, a to pouze k účelům evidence a monitorování a kontroly projektů, resp. k vydání osvědčení o absolvování kurzu
 • účastník souhlasí se zasíláním dalších informací, týkajících se projektu.

Po absolvování vybraného kurzu obdrží účastník „Osvědčení o absolvování“.


Evaluace (průměrná známka; n=4 )

Obsah absolvovného kurzu: 1,0
Kvalita studijních materiálů: 1,25
Vědomosti lektora k danému tématu: 1,0
Pedagogické schopnosti lektora: 1,0
Organizace kurzu: 1,0
—————————————————————————–

Vzkazy z dotazníků:

 • kvalitu studijních materiálů nemohu zatím hodnotit, neprostudovala jsem si je
 • užitečné, děkuji za absolvování kurzu

Autor: Martin VondrákZanechte komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.