Kvě 05

Kurz MOODLE – Základ bude probíhat dne 22. května 2014 od 8:30 v Mediální studovně na nové budově PdF. Rozsah kurzu: 8 výukových hodin. Lektorkou kurzu bude Mgr. Klára Rybenská.

1. Základní informace

 • První přihlášení.
 • Založení nového kurzu.
 • Životní cyklus kurzu.

2. Nastavení kurzu a přidělování uživatelských rolí

 • Nastavení vlastností kurzu.
 • Role v kurzu – význam, nastavení.
 • Přidávání uživatelů a přidělení rolí, přístup pro hosty.
 • Uspořádání kurzu – základní ovládání prostředí.

3. Vytváříme a přidáváme obsah

 • Přidání témat do kurzu, týdenní a tematické uspořádání kurzu.
 • Přidávání výukových materiálů.
 • Stručný popis výukových materiálů a činností.

V rámci kurzu bude pro účastníky vyhrazena část kurzu pro samostatnou práci na vlastním projektu s asistencí lektora. V této části budou moci účastníci pracovat na vlastních e-learningových kurzech.


Moodle – Šín

Karty rychlé nápovědy Moodle
Stáhnout všechny Karty Moodle v. 2.5
Odkaz na aktuální karty Moodle (verze 2.5)

Literatura k Moodle:
Drlík M., a kol., Moodle., Brno: Computer Press, 2013., ISBN: 978-80-251-3759-8Odesláním přihlášky:

 • se účastník zavazuje zúčastnit se minimálně 80% výukových hodin kurzu
 • účastník čestně prohlašuje, že je zaměstnancem Univerzity Hradec Králové na základě platného pracovně právního vztahu příp. dohod mimo hlavní pracovní poměr
 • účastník kurzu souhlasí s využitím poskytnutých osobních dat a fotodokumentace Univerzitou Hradec Králové výhradně pro účely realizace, hodnocení projektu a propagace do konce roku 2025, a dále s tím, že tyto údaje mohou být využity třetí osobou pověřenou poskytovatelem podpory, případně Evropskou komisí, a to pouze k účelům evidence a monitorování a kontroly projektů, resp. k vydání osvědčení o absolvování kurzu
 • účastník souhlasí se zasíláním dalších informací, týkajících se projektu.

Po absolvování vybraného kurzu obdrží účastník „Osvědčení o absolvování“.


Evaluace (průměrná známka; n=7 )

Obsah absolvovného kurzu: 1,0
Kvalita studijních materiálů: 1,4
Vědomosti lektora k danému tématu: 1,0
Pedagogické schopnosti lektora: 1,0
Organizace kurzu: 1,0
—————————————————————————–

Vzkazy z dotazníků:

 • Velké poděkování za trpělivost, ochotu a vstřícnost + pochopení.
 • Výborný kurz, vše názorně vysvětleno. Děkuji.
 • Užitečný kurz, praktické ukázky jsou neocenitelné – ihned lepší orientace v programu. Vítal jsem možnost vše si vyzkoušet. Děkuji.
 • Příjemná atmosféra v kurzech.
 • Děkuji za možnost se kurzu zúčastnit.
 • Velmi ochotná paní lektorka velmi erudovaná v tomto programu.
[Not a valid template]

Autor: Martin VondrákZanechte komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.