Zveřejněno: Sobota, 07. prosince. 2013

PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN

  • jména rodná, příjmení, přídomky a přezdívky:

Petr, Petrův, Honzík, Karel Novák, Jan Žižka z Trocnova, Karel IV. (Čtvrtý), Učitel národů (Komenský), Jiří z Poděbrad, Karel Veliký, Alexandr Makedonský, Archimédův zákon, náčelník Velký medvěd

  • příslušníci rodů, rodin a skupiny osob téhož jména:

»» celý článek Přehled pravopisných pravidel pro psaní velkých písmen

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Sobota, 07. prosince. 2013
Osnova
Psaní velkých písmen.
Vokativ – u vlastních jmen.
3. a 6. pád u podstatných jmen mužského rodu neživotného.
Přídavná jména a jejich významy.
Zájmena.
Zájmena můj, tvůj, svůj.
Zájmena jehož, jejíž, jejichž.
Přívlastek a jeho typy.
Čárka před spojkou a.
Čárka ve větě jednoduché.
Psaní procent, km apod. v textu.
Tip – typ.
Dodatky k pravopisu.
Odrážky a číslování v textu.
Pravopisné cvičení.
Webové odkazy.
Literatura.

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Neděle, 01. prosince. 2013

Určete  mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, způsob, čas) »» celý článek Mluvnické kategorie sloves – procvičování

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Sobota, 30. listopadu. 2013

Dva skřítci, Křemílek a Vochomůrka, se vydali na procházku lesem. Prošli mýtinou, která byla plná vůně bylin. Okolo rostly pýchavky a pelyněk. Nad nimi poletovali lišajové. Jen stěží je šlo chytit. Oba skřítkové sháněli potravu, ale nacházeli pouze seschlé trsy trávy nebo otepi slámy. Oni dva zkušení cestovatelé se nikdy v lese neztratili. Zapomněli však, že přešli bludný kořen. Ztížili si tak situaci. V dálce bylo slyšet houkání sýčků a mezi stromy se pásli srnci. Křemílek s Vochomůrkou se raději vrátili do své chaloupky, kterou postavili z obrovských zbytků pařezu.

  »» celý článek Slovesné časy

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Sobota, 30. listopadu. 2013

Přiřaď k slovesným tvarům správnou osobu, číslo, způsob a čas.

prosíme

nedělejte

»» celý článek Osoba, číslo, čas

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Sobota, 30. listopadu. 2013

Doplň správně tečky.

Pouhá 2 procenta z 870 šlechticů vlastnila takřka 35 procent půdy. V souvislosti se 400 výročím  roku 1925 bylo postaveno toto muzeum. O Richardu III je psáno ve 3 díle na straně 45 této knihy. Stalo se to 2 dubna 1657, kdy mu bylo pouhých 49 let. Opiš 7 cvičení ze strany 23 a tam se dozvíš všechno o Karlu IV a jeho vládě. Chodil do 8 ročníku. Vlak odjíždí v 16 hodin 15 minut. V soutěži mladých atletů obsadil 3 místo. Narodila se 21 února 1983 v Pardubicích.

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Sobota, 30. listopadu. 2013

Doplň spisovné tvary číslovek dva, oba, dvě, obě.

Příklad: Náš pes má na obou zadních tlapkách černé skvrny.

Drž lano…rukama. S…kamarády jsem vycházel dobře. Za…hodiny začne trénink. V pátek máme vyučování do…hodin. Každý dostal po…hruškách. Na lavičce seděly…mladé maminky. Při hře počítal s…hráči. V prvních…vagónech bývají kupé první třídy. Jeden je za osmnáct a druhý bez…za dvacet. Babička nedala nikdy dopustit na svá…vnoučata.

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Sobota, 30. listopadu. 2013

Vysvětli, čím se liší vyznačená spojení.

Včera jsem si koupil tři pastelky / troje pastelky. Byl zvyklý hrát druhé housle / na dvoje housle. Minulý rok jsem ztratil tři klíče / troje klíče. Ušila si krásnou sukni za dvou látek / ze dvojí látky. Paní stonožce těžko stačí pět ponožek / patery ponožky. K pohádkovému zámku vedou šestery schody / šest schodů.

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Sobota, 30. listopadu. 2013

Vyber, co do řady s číslovkami nepatří.

  1. trojnásobný vítěz, dvoje boty, jednička z úkolu,
  2. jediný přítel, mnoho povinností, třetí závodník,
  3. několikrát vyhrál, málo peněz, všichni spolužáci,
  4. tři pomeranče, třetí princ, dva bratři.

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Sobota, 30. listopadu. 2013

Doplň tvary zájmena já.

Řekni _ pravdu. Bolí _ hlava. Za chvíli se u _ zastav. Půjčíš _ kolo? Prý jste o _ mluvili. Ten nápad se _ líbil. Odešli beze _. Pro _ za _. Kdo _ telefonoval? Jana na _ čekala. Přijď ke _ na návštěvu. Marta _ přinesla bábovku. Co vy o _ víte. Potěšila _ dobrou zprávou. Mýlili se ve _. Maruška seděla vedle _. Bylo _ smutno. _ nic neujde.

zapsal Václav Víška