Zveřejněno: Sobota, 07. prosince. 2013

Pro výuku českého jazyka jak na SŠ, tak na ZŠ doporučujeme některé webové portály:

 

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Pondělí, 02. prosince. 2013

A. S námahou otevřel oči a viděl, jak jeden voják láme desátníkovi bedničku a kousky dřeva nakládá do kamen.

 1. Slovní druhy: jak, s, námahou, jeden. Určete u těchto slov, zda jsou ohebná a pokud ano, určete všechny kategorie.
 2. Najděte ve větě přídavné jméno přivlastňovací.
 3. Napište 7.p. č. mn. slova oči.
 4. Nahraď výraz s námahou synonymy (3).
 5. Najděte slovo pomnožné.

»» celý článek Cvičné jazykové rozbory

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Pondělí, 02. prosince. 2013

Jazykový rozbor

S námahou otevřel oči a viděl jak jeden voják láme desátníkovi bedničku  a kousky dřeva nakládá do kamen.

 1. Doplň čárky v souvětí,
 2. Vzoreček, určit věty.
 3. Slovní druhy: jak, s, námahou, jeden.
 4. Větné členy: jeden, s námahou, dřeva, do kamen.
 5. Najdi ve větě přídavné jméno přivlastňovací.
 6. Napiš 7.p. č. mn. slova oči.
 7. Nahraď výraz s námahou příslovcem.
 8. U slova viděl utvoř rozkazovací způsoby:
 • 2.os.čj.
 • 1.os.čj.
 • 2.os.č.mn.
 1. Mluvnické kategorie u slova
 • otevřel –
 • dřeva –

 

 1. Najdi zdrobnělé slovo:
 2. Najdi slovo pomnožné:

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Neděle, 01. prosince. 2013

Na nádraží

„Prosím vás…“, nestačil jsem ani doříci, když jsem  vrážel do chodců na pražských bulvárech a zúčastněně se jim omlouval, že spěchám, aby mi zbytečně nezkřížili cestu. Bývalé Wilsonovo nádraží mě již významně vyhlíželo, čekajíc, až vběhnu do jeho chřtánu. Všichni jsme byli jen hlty, na něž čekaly trávicí šťávy místního nádraží. „To se ti, kamaráde, nepovede!“ křičely stěny  staré secesní budovy a myslely tím, že zřejmě vlak nestihnu, že se stanu obětí celé mašinérie. Zkrátka jsem se vzchopil a přiblížil jsem se k první pokladně. Přivítala mě obrovská fronta. U druhé pokladny byla situace tatáž I přes mé heroické úsilí mi zpožděný vlak odjel.
»» celý článek Diktáty pro 9. ročník

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Neděle, 01. prosince. 2013

Úvodní cvičení

a) Objetí, objemný, běda poraženým, zběžná kontrola, objevné cesty, pěstitel, dospět, opěrný sloup, v kopě vajec, úpěli ve vězení, vjem, zavěsit, vjet do vrat, uvědomělý pracovník, v jedlovém lese, ke mně, vědomě, tamější měšťané,  mluví nerozumně, v osamělém domě, neúprosný osud, odůvodnit pravidlo, hluboká tůň, zaúpěl hrůzou, fůra sena,  změknout, změř mě.
»» celý článek Pravopisná cvičení pro 9. ročník

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Neděle, 01. prosince. 2013

Naše výprava

Mám pro vás radostně sdělení, brzy navštívíme zámek Sychrov. Mezi výběžky skal je klikatá cestička, kterou se dostaneme až k našemu cíli. Prohlédneme si interiér zámku, ve kterém se také natáčela pohádka Nesmrtelná teta. V přilehlé rozsáhlé zahradě se seznámíme s našimi známými dravými ptáky. Mezi místní rarity se řadí orel skalní, který pochází až z Vysokých Tater. Vaším úkolem bude po návratu do školy doplnit naší výpravu kresbou.
»» celý článek Diktáty pro 8. ročník

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Neděle, 01. prosince. 2013

Úvodní cvičení

 a) Chvíle k zamyšlení, tamější obyvatelé, rodiče odešli, my jsme zapomněli, sousedovy krávy, náhlý objev, shnilá jablka, plyšoví mazlíčci, sedmdesát sedm,  sestry si hrály s panenkami, bydlím v ulici Na Hrázce, nosila na krku samé drahokamy.
»» celý článek Pravopisná cvičení pro 8. ročník

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Neděle, 01. prosince. 2013

Prázdniny

Začaly prázdniny a jako každoročně přijel z Kutné Hory do Prahy můj kamarád Petr. Nepřijel sám, dokonce měl s sebou i psa Alíka. S Petrem často podnikáme výpravy po pražských čtvrtích. Tentokrát jsme bloumali i se psem Alíkem, dohromady jsme tedy byli tři. Alíkovi se v Praze líbilo, stále nám někam utíkal, a tak se stalo, že jsme ho jednou hledali celé odpoledne. To byste nevěřili, co všechno ten Petrův psík sám prošel. Z Václavského náměstí proběhl na Staroměstské náměstí, odkud zamířil ke Karlovu mostu. Zřejmě šel s davem cizinců. Už jsme nedoufali, že ho ještě spatříme. Seděl smutně na Karlově mostě a žalostně kňučel. To bylo radosti, když se Petr s Alíkem opět shledali.

»» celý článek Diktáty pro 7. ročník

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Neděle, 01. prosince. 2013

Úvodní cvičení
a) Severní Amerika, Jiráskovy Staré pověsti české, Pyrenejský poloostrov, strmě, omamně, zřejmě, upřímně, skákal do hromady písku, bylo nás dohromady pět, nahoře  na půdě, na hoře Říp, vypisovat z knihy, dojít s balíčkem na poštu, věnečky z pampelišek, čepice z papíru, všichni jsou vzhůru, stolní lampy, milí přátelé,  dospělí i děti se rychle schovali.
»» celý článek Pravopisná cvičení pro 7. ročník

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Neděle, 01. prosince. 2013

Petr

Nastal podzim.  Všechno listí již většinou spadlo ze stromů na zem. Zbylé listí  zhnědlo. Slunce také změnilo svou barvu, nádherně zčervenalo.

Petr strávil podzimní odpoledne doma. Za poslední rok totiž velice zlenivěl. Také se těšil na soutěž v televizním pořadu. Chtěl ji zhlédnout, ale  pořad již skončil. Petr byl zklamaný a začal si stěžovat pohovce, která s ním sdílela pokojíček. Schoulil se pěkně do teplého plyše a rozbrečel se.

Maminka ho slyšela a shlédla dolů ze schodů. Petr se zastyděl a raději rychle pelášil do kuchyně, ve které se   shromáždila celá rodina i s milovaným psem. Maminka stiskla Petrovu ruku a on  se uklidnil. Tatínek zvedl hrnec polévky a chtěl všem nabídnout. Šlo to však velmi ztěžka, neboť polévka již zhoustla. A to tatínkovi ztěžovalo práci. Proto dal všem na vybranou: buďto polévku, nebo knedlíky a zelí. »» celý článek Diktáty pro 6. ročník

zapsal Václav Víška