Zveřejněno: Neděle, 01. prosince. 2013

Moderní umělecké směry a jejich odraz v dílech českých spisovatelů.

(Výklad)

 OSNOVA:

1.      Úvod: Vliv z Evropy
2.      Česká moderna
3.      ___________
4.      Moderní umělecké směry
5.      ___________
6.      Závěr: Další vývoj

 

V 19. století, respektive na přelomu 19. a 20. století , k nám ze západní Evropy pronikají moderní umělecké směry a začínají ovlivňovat české umělce, malíře, divadelníky,  a také spisovatele. Na přelomu 19./20. století u nás, v Československu, začíná působit  skupina umělců,  ….

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Neděle, 01. prosince. 2013

1. Za pomoci mapy vašeho města či vesnice a okolí urči, kde leží nejbližší pošta. Napiš si ulici, na které se pošta nachází.

2. Popiš, jak funguje typická pošta.

3. K uvedeným prostředkům připiš jejich účel a využití – k čemu by se daly použít.

 a)       poštovní poukázka
b)        podací lístek
c)        poštovní známka
d)       telegraf
e)       dopisní obálka
f)      
sporožiro
g)     
životopis
h)     
EMS

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Neděle, 01. prosince. 2013

1. Napiš kamarádovi zprávu, že jsi koupil lístky do kina na film, na který se oba těšíte. Máš na to padesát pět znaků.

  »» celý článek Využití SMS

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Neděle, 01. prosince. 2013

1. Najděte společně ve třídě na internetu e-mailovou adresu nějaké zajímavé instituce (knihovny, ambasády, muzea, galerie) a pošlete společně jeden mail s dotazem na vybranou instituci. Můžete se ptát na program, cestu do zahraničí apod. Nezapomeňte na zásady správného psaní e-mailu.

»» celý článek E-mail – různé úkoly

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Neděle, 01. prosince. 2013

1. Pracuj v počítačové učebně nebo u domácího počítače. Napiš e-mail svému spolužákovi. Chceš jej poprosit, aby ti druhý den přinesl do školy poznámky z předchozího týdne (například z dějepisu).

»» celý článek E-mail – různé úkoly 2

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Neděle, 01. prosince. 2013

Napiš, jaké prvky by měl obsahovat dopis.

V čem je rozdíl mezi úvodním a závěrečným oslovením?

 

 

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Sobota, 30. listopadu. 2013
Přečteme žákům známý text, přiměřeně dlouhý vzhledem k věku. Pro mladší děti například úryvek pohádky apod. Pro starší žáky text známý být nemusí. Úkolem žáků je zkrátit text formou SMS, tedy formou 160 znaků tak, aniž by ztratil smysl.

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Sobota, 30. listopadu. 2013

Práce ve dvojicích:

– Promyšlení pravidel při telefonování.
– Shrnutí pravidel a zapsání na tabuli.
– Dojde k určení doporučeného pořadí – oslovení, představení se, formulování dotazu (informace), vlastní dialog, ukončení hovoru.
– Třída se rozdělí na dvě skupiny – volající   a volaní.
– Volající si vylosují lísteček s názvem instituce nebo jménem osoby (na lístečku je popsána i tématika hovoru).
– Volaní si také vylosují své „zařazení“.
– Simulace telefonních hovorů – po dvojicích. Ostatní kontrolují pravidla telefonování.
– Děti získají další zkušenost při jednání s dospělými.
– Podle chování volajícího, jeho reakcí, mimiky atd. se dá poznat, kam asi volá.
– Zjištění pocitu volajícího a „hodnocení“ od ostatních ve třídě.
– Uvědomění si, že svým telefonováním na sebe mohou volající přitahovat i nechtěnou pozornost (mimika, hlasitost, …).
– Automatické dodržování určitého společenského jednání při jakékoli komunikaci.

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Sobota, 30. listopadu. 2013
Žáci mají za úkol přepsat jednu ze svých uložených zpráv do sešitu v původní podobě. Poté jinou barvou označí hrubé chyby, hovorová slova, chybějící interpunkci, velká písmena.

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Sobota, 30. listopadu. 2013

Obchodní dopis

Obchodní dopis může vypadat takto:

»» celý článek Obchodní dopis

zapsal Václav Víška