Kurzy pro ak. pracovníky

V rámci této klíčové aktivity byly rozvíjeny odborné kompetence akademických pracovníků v následujících oblastech:

  • práce s vybranými počítačovými aplikacemi (MOODLE, NCSS, MS Excel),
  • jazykové dovednosti,
  • prezentační dovednosti v českém jazyce a anglickém jazyce,
  • aktivizace studentů ve výuce,
  • zavádění prvků dramatické výchovy do výuky,
  • efektivní komunikace s vysokoškolskými studenty,
  • teorie a praxe v oblasti sociální pedagogiky.

Součástí této aktivity byla také konference Jak tvořit závěrečné práce, která se uskutečnila 11.11. 2014.

Časový harmonogram, podrobný program, fotodokumentaci a evaluaci  všech akcí najdete v sekci KA3 na vertikální liště.